ikonka
Vít Šujan

Rozsáhlá retrospektivní sága procházející třicátými, šedesátými a osmdesátými
lety minulého století je nejen oslavou tuzemského fenoménu – trampingu, ale také
nedoslovenou črtou o tomto sice stmelujícím životním postoji, přesto se zcela
různými posedy a polehy jednotlivých hrdinů.
Hudební složka představení, čerpající z bezedné pokladnice tradiční i moderní
trampské písně, vzdává hold všem tak okázale a často neprávem opomíjeným
básníkům lesa a trubadúrům tuláctví.

Hrají: T. Martinková, E. Jedličková, D. J. Fajkus, R. Musialek, J. Ressler, V. Šujan,
B. Výtisk
Režie: Slawjena


táborník