ikonka
Citace a ohlasy:
Na základě úspěšného uvedení původní verze stejnojmenné hry s podtitulem
"hořkosladcenakysleslaná komitragédie" se tvůrci rozhodli pro ještě komornější
pojetí rozšířené především novými písněmi a party scénické hudby,
které postávají v těsném sepětí s původním hudebním materiálem.
I v tomto nastudování se ale hlavnímu hrdinovi během několika okamžiků promění
jeho doposud trochu stereotypní život manžela, otce a hudebníka ve sled
zlomových osudových okamžiků, kde na každém sebenicotnějším rozhodnutí závisí
vývoj veškerých věcí příštích, byť to tak z počátku ani v nejmenším nevypadalo.
Když se protagonista rozhodne vzepřít zdánlivým nevyhnutelnostem, zpochybní
tak smysl šablonovitého jednání ostatních.
Mezi těmi, co nesou za svoje postoje a činy zodpovědnost, zůstává ale sám.
Vznik představení byl inspirován monodramatem německého spisovatele Patricka
Süskinda Kontrabas a na několika místech z něj citlivě cituje.
V provedení Divadelního spolku Slawjena se ale nejedná pouze "o existenci
jednoho muže v jeho malém pokoji"; tato dramatizace nepopisuje omezený životní
prostor pracovně vytíženého profesionálního hudebníka, ale je převoditelná
na jakoukoli lidskou činnost obecně.