ikonka

Vít Šujan, Jiří Ressler, Robert Musialek

Během závěrečných zkoušek na vysoké zvláštní škole se v chronologickém výčtu
jednotlivých uměleckých slohů a hudebních stylů postupně ztrácejí nejen protřelý
repetent Čestmír Brusinka a jeho milá Šárka Š., ale také celá zkušební komise
včetně jí předsedajícího prof. Hanuše Hrdokrta...
Pokud máte pocit, že se řev dnešní ultrapunkové formace blíží zpěvu člověka
kromaňonského ve svrchním pleistocénu, nenechte se zmást. Je to tak.

Účinkují: T. Martinková, E. Jedličková, doc. RNDr. J. Fajkus, CSc., R. Musialek, J. Ressler a Quakvarteto: D. Kellerová, D. Klementová, A. Mühlhansl a V. Šujan
Režie: Slawjena