ikonka

Divadelní spolek Slawjena víří brněnský vzduch

Rybovu mši vánoční inscenuje Slawjena v prostředí, ve kterém vznikla - v české
vesnické škole 18. století - ovšem s posunem do současnosti.
Nezvedená školní dítka překypují energií a Rybova mše se stává rockovou
záležitostí ve vlastní instrumentaci a aranžii (Vít Šujan). Současně ji prokládají
symbolické obrazy (Betlém, Poslední večeře) a videoprojekce lidsky vykreslující
autora Jana Jakuba Rybu. Vánoční mše tak osciluje mezi vánoční a silvestrovskou
záležitostí. Součástí představení v předvánočním čase se stala rovněž propagace
projektu Renaissance, který se zaměřuje na dodávání pomůcek pro handicapované
a dlouhodobě nemocné pacienty do léčebných a sociálních zařízení.
"Schopnost silných a úspěšných pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují, je pro nás
součástí etiky a našeho podnikatelského chování", znělo motto večera.
V čase předvánočním šlo o projev lidsky dojemný.

Karla Hofmannová
BRNO magazín (01/2008)