ikonka

Katabáze Divadla Slawjena v novém hávu
(strana 01)

Po šesti letech studentsko-ochotnické recese zakotvilo Divadlo Slawjena
na Kounicové 22 v G - Studio centru, jak zní od nové sezóny pozměněný název této
scény. Na úvod si zmíněný autorský spolek připravil představení složené z textů
vlastních i přejatých (Těžká Barbora, Jonáš a Dr. Matrace, Ďábel z Vinohrad ad.)
a již v prvních vteřinách nenechal nikoho na pochybách, že tady bude především
pro legraci. Od bizarních a odborně jazykolomných termínů jakési podivné
genetické přednášky, přes velmi neortodoxní použití scénické hudby Beethovenovy
9. symfonie s Ódou na radost až po střelbu do vlastních divadelnických řad
ve scénce o opičce s čabajkou. Vůbec se dá o celém večeru říct především to,
že na místech původních se autoři a protagonisté (zejména Ressler a Musialek,
v úvodu také Tereza Martinková, včetně přihraného? pádu mezi diváky
jako finálový bonus) našli mnohem lépe, než v textech citovaných.
V dalších reprízách by klidně mohla autorská dílna Slawjeny bez přehnané
devótnosti některé forbíny aktualizovat a přiblížit dnešnímu především mladému
publiku.

                                          - zpět na seznam článků - >> další strana >>