ikonka

Mají pro legraci uděláno
(strana 01)

Členové Divadelního spolku Slawjena se napřeli do nové sezóny opravdu vehementně.
Ve své premiéře kabaretu Katabáze aneb Osvobozený Semafor ukázali, že jim nic
není a nebude svaté. (Beethovenova Devátá jako podkres pro nahastrošené
anebo naopak polonahé protagonisty na jevišti, ad absurdum dovedená přednáška
z medicínsky dnes velmi diskutovaného oboru genetiky či montáž textů převzatých
z někdejších her Osvobozeného divadla a později Semaforu s písněmi
prostřednictvím skutečně kandrdasovských "oslích můstků"; za opravdovou lahůdku
považuji zejména spojení stížnosti na malou účast při oslavě narozenin
s protiválečnou písní S+Š Tulipán: "... přišel mi k svátku gratulovat jenom
Olda...") Nicméně pokud autor či interpret dokáže zůstat nad tím, co paroduje,
můžeme se na dnešních divadelních prknech nadít skutečně čehokoli. Oba hlavní
protagonisté, pánové Musialek a Ressler, zvládli nejen velké množství
převzatého textu z forbín a skečů svých vzorů, ale především vystavěli
na textech vlastních působivou, místy až tragikomickou ilustraci fungující
(ale častěji spíše nefungující) polarity světa.

                                          - zpět na seznam článků - >> další strana >>