ikonka

Premiérové rojení v Polárce

...
V polovině měsíce se narodil Divadelnímu spolku Slawjena nový kasaštyk s hudbou,
písněmi Kontrabasabas autora, hudebního skladatele, režiséra a uměleckého šéfa
Víta Šujana.
Obdivovatelé tohoto ojedinělého seskupení se opětovně setkají s Aničkou
Michličkovou, Martinou Michalcovou, Jarkou Vonešovou, Helenou Hoskovcovou,
Robertem Musialkem, Chrudošem K. Šťáhlavským, Ivem Šilerem, Vítem Šujanem,
Gábinou Vorbovou, Katkou Vaňkovou, Pavlem Plchem, Jirkou Fajkusem ml.
a Ondřejem Kyasem.
...

-cek-

článek vyšel v časopise KAM v Brně... , 46.ročník, září 2002