ikonka

Spolek Slawjena nabídl značně topornou taškařici
(strana 01)

Brno - Profesionálně-studentsko-amatérský divadelní spolek Slawjena, působící
v divadle Polárka, se v pondělí odpoledne pochlubil další premiérou.
Vydařená nebyla - a to dokonce do té míry, že se k titulu nového kusu, který zní
Problem? No!, chce sarkasticky dodat: ale kdež! Nebo kéž by!
Autoři námětu a scénáře Jiří Ressler, Jiří Fajkus a Vít Šujan (je navíc podepsán
pod nevýraznou hudbou a texty písní) označili svůj výtvor za buffo (sci)-fi,
jsouce si zřejmě dobře vědomi, že nejde o hru s pevnou a gradující dějovou linií,
jako spíše o nezávaznou a rádoby bujarou taškařici vrcholící odvazovou
silvestrovskou taneční féerií.
Na pohostinský příběh s patinou gangsterky posvěcenou dvojjediným Bohem
a Ďáblem jsou navlečeny vskutku roztodivné výstupy, jejichž společným
jmenovatelem může být až urputná snaha jednotlivých aktérů o co nejvýraznější
individuaci, takže jednotlivé kreace připomínají více či méně zvládnuté etudy.
Textový gulášek touží chutnat s komickou, ba parodizující nadsázkou.
Ta je do značné míry namířená do vlastních řad, resp. Divadelních kruhů,
jejichž aktéři se rekrutují z činoherních, operních i baletních sfér.

                                          - zpět na seznam článků - >> další strana >>