ikonka
Eva Hrbáčková - je živoucím důkazem pravdivosti přísloví: "kdo si počká,
ten se dočká." Teď už jde jenom o to, aby na nás někde počkala...

Gábina Vorbová - je pianistickým pilířem nepříliš početné kapely, kde oba
muzikanti - harmonikář a dirigent - dělají, co mohou.

Ivo Šiler - byl především za několikanásobné alternace (Frank Norwell
nebo Brandy nebo Colter v Pobožném střelci a mn.j.) navržen Slawjenou
na výroční cenu GeniThalie.

Chrudoš Korba Šťáhlavský (vl. jm. Chrudoš Korba Šťáhlavský) - si pamatuje,
jak se jmenuje až do dnešních dnů, čímž se nominoval mezi alzheimery s nejširší
paměťovou kapacitou. Když nezapomene přijít, hraje - (Frank Norwell,
Bůh a Ďábel, Profesor, děd Všeznal ... snad jsme na nic nezapomněli...)

Olda Smysl - jako nejklidnější cholerik planety přišel, viděl, zařval! V souladu
s doslovným překladem originálu Veni, vidi, krici (v postavách Dicka Gamparda,
Lea Ole či Žáka).