ikonka
Strukturovaný životopis (pokračování):

Další aktivity: Off Side Story, Rybovka, Viktor a Hugo jsou beadníci,
Divanovela, Habaďůra, Two Man Show pro 3 a víc, Parohie,
Všichni se ptají, proč ještě hrají.......
Zdravotní stav je po překonání klinické smrti čím dál lepší.


Divadelní spolek SLAWJENA byl založen netradičně na přelomu března a dubna
roku 1999. Od února toho roku začala pomalu vznikat první hra na motivy
předválečných rodokapsů, psaná Jiřím Resslerem a Vítem Šujanem za dohledu
Jaroslava Korbičky, tzv. přátelům na tělo. Osoby a obsazení se v průběhu
zkoušení a dokonce i během repríz představení na některých postech měnily,
trvalejší tvar vykrystalizoval na konci divadelní sezóny 2000-2001.
Dá se tedy říct, že podle již vzniklého kusu se teprve zkoušením dospělo
k založení divadelního spolku a vlastnímu způsobu divadelního vyjadřování.
Podobným způsobem plánují členové Slawjeny pracovat i nadále.