ikonka
Mezi ploty (19.5.2007)

mp_uv

Za fotografie děkujeme jejich autorce - Janě Františce Nováčkové. Komentáře spáchal webmaster, který tímto upozorňuje, že se ne zcela slučují se skutečným průběhem toho, co se na festivalu dělo.

                                    - zpět na hlavní stránku archivu - >> další foto >>